BIO portal

Karta staništa RH WMS/WFS - Karta staništa RH

U cilju osiguravanja Karte staništa kao obvezne podloge prilikom izrade dokumenata prostornog planiranja i planova gospodarenja...

Više...
Ekološka mreža Natura 2000 WMS/WFS - Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže...

Više...
Zaštićena područja RH WMS/WFS Zaštićena područja RH

Državni zavod za zaštitu prirode je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih područja RH. Ova baza sadrži granice zaštić...

Više...

Pages

Informacijski sustav zaštite prirode
Sukladno obavezi propisanoj Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13), DZZP „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međ...
Servisi
Pregled web stranica, aplikativnih rješenja i servisa Informacijskog sustava zaštite prirode
Novosti
CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH
CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove
Web servisi
Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih po
GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza
Aplikacija Georef služi kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda